Dây Nguồn C13-C14,Dây Nguồn C19-C20, các loại dây nguồn UPS,Sever.....

29-10-2014

Dây Nguồn C13-C14,Dây Nguồn C19-C20, các loại dây nguồn UPS,Sever.....

 
DÂY NGUỒN UPS C13-C14 :

[​IMG]

DÂY NGUỒN UPS C19-C20:

[​IMG]

DÂY NGUỒN UPS C14-C19:

[​IMG]

DÂY NGUỒN UPS C13 UK:

[​IMG]

DÂY NGUỒN UPS C19 UK:

[​IMG]

DÂY NGUỒN UPS C13 CHUẨN 3 CHẤU CHÂU ÂU:

[​IMG]

DÂY NGUỒN UPS C19 CHUẨN 3 CHẤU CHÂU ÂU:

[​IMG]
ĐẦU NỐI IEC320 C13
[​IMG]
ĐẦU NỐI IEC320 C14
[​IMG]
ĐẦU NỐI IEC320 C19
[​IMG]
ĐẦU NỐI IEC320 C20
[​IMG]

RACK CHUYỂN NGUỒN IEC C13-C14:


[​IMG]
Xin cảm ơn các anh ,các chị đã bỏ chút thời gian để xem tin.

Từ Khóa:

day nguon ups c13 to c14, day nguon ups c13 c14, dây nguồn c13, cap nguon ups c13-c14, cap nguon c13-c14,day nguon ups c19 c20,dây nguồn c19, day nguon pc, dây nguồn c14,day nguon ups, c13-c14, c19- c20, cáp nguồn máy tính, , day cap man hinh,c13 c14 ,c19 c20, dây nguồn c13, dây nguồn c19, day nguon pc, dây nguồn c14,

cap nguon c13-c14,day nguon c13 c14, nguon-ups-c13-c14, day-nguon-ups-c13-uk, day-nguon-ups-c19-c20, day-nguon-ups-c19-uk, mua-ban-day-nguon-ups,Dây-Nguồn-C13-C14;Dây-Nguồn-C19-C20;Cáp-Nguồn-C13-C14;Cáp-Nguồn-C19-C20;Dây-Nguồn-C13;Dây-Nguồn-C14,Dây-Nguồn-C19;Dây-Nguồn-C20;Dây-Nguồn-UPS;Cáp-Nguồn-UPS,

AP 9870, AP 9877, APC, Cable power cord c13 to c14, Cable power cord c19 to c20, Cable power cord c13 , Cable power cord c14, Cable power cord c19 to c20, Cable power cord c13 to uk, Cable power cord c13 to us, Cable power cord c19 to uk, Cable power cord c19 to us,

Cable power cord ,  power cord , power cord c13 to c14, power cord c19 to c20, power cord c13, power cord c14, power cord c19 to c20, power cord c13 to uk, power cord c13 to us, power cord c19 to uk, power cord c19 to us, power cord  c20,