Power Cord C13to C14

29-10-2014

Power Cord C13to C14

 

Dây nguồn Power Cord C13 to C14, C19 to C20 , dùng làm dây nguồn cho thanh nguồn Rack PDU . Dây nguồn chính hãng, bảo hành theo tiêu chuẩn của hãng.

Chuyên cung cấp các loại Dây nguồn hay power cord  như , C13 , C14, C19, C20,C5,C7......

Các loại dây nguồn thường dùng như :

Dây nguồn C13 to C14 ( AP 9877 dành cho máy chủ sever, cho ups,cho PC.

 
 
Dây nguồn C19 to C20 (AP 9870)  dành cho máy chủ sever, cho ups,cho PDU:

 
Dây nguồn C19 to UK dành cho máy chủ sever, cho ups,cho PDU.

Dây nguồn C19 to US dành cho máy chủ sever, cho ups,cho PDU.